01.12.2015.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


bezrobotny bez doświadczenia zawodowego – oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy;
Więcej informacji

Żródło - Dz.U. z 2007 Nr 176 poz. 1243
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Praca w zawodach Elektryk i Hydraulik
24.11.2015.
Niemiecka Firma 
poszukuje pracowników na stanowisko
HYDRAULIK oraz ELEKTRYK
wymagane kierunkowe wykształcenie i doświadczenie 
w zawodzie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 12/ 68 68 151, 12/ 68 68 152 lub osobiście sala 100, stanowisko 1 i 2,  bez konieczności oczekiwania w kolejce.
Prosimy o zgłaszanie się z CV oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w Grodzkim Urzędzie Pracy 
w dniu 03.12.2015 r. godz. 10
Zmieniony ( 24.11.2015. )
 
INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE - PAŹDZIERNIK 2015 r.
13.11.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

PAŹDZIERNIK 2015 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.10.2015 r. wynosiła 19610 osób. Jest to o 232 osoby mniej, porównując ze stanem z 30.09.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 12,5 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

19610

9825

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2363

1215

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2459

1430

 

W październiku 2015 r. zarejestrowano 2363 osoby bezrobotne w tym:

   • 1906 osób, które poprzednio pracowały;
      •  w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 103 osób;
   • 457 osób dotychczas niepracujących.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W październiku 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2595 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

  • podjęcia pracy – 1284 osoby;
  • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 483 osoby;
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 117 osób;
  • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 56 osób;
  • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 81 osób;
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 48 osób;
  • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 77 osób.

 

 

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.10.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4130

21,1

W tym do 25 roku życia

1586

8,1

Długotrwale bezrobotni

10945

55,8

Powyżej 50 roku życia

6508

33,2

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1881

9,6

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

4

0,0

Niepełnosprawni

1677

8,6

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

W październiku 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 398 osób bezrobotnych w tym:    

   • prace społecznie użyteczne – 44 osoby;
   • staże – 218 osób;
   • szkolenia – 81 osób;
   • prace interwencyjne – 9 osób;
   • roboty publiczne – 3 osoby;
   • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 5 osób;
   • podjęcia działalności gospodarczej – 38 osób.

 

 OFERTY PRACY  

W październiku 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1375 wolnych miejsc pracy, z czego 125 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2537 kandydatów.

 

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w październiku 2015 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

84

Doradca klienta

55

Magazynier

51

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

49

Robotnik gospodarczy

33

Pracownik ochrony fizycznej

30

Pomocniczy robotnik budowlany

28

Brukarz

27

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

26

Sprzedawca

25

Murarz

24

Przedstawiciel handlowy

23

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

22

Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

21

Pomoc kuchenna

21

 

 
Studia podyplomowe
10.11.2015.
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania studiów podyplomowych.


Wnioski będą przyjmowane w terminie

od 16.11.2015 do 23.11.2015 r.Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu zgodnie z obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy „Zasadami dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w roku 2015”.

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu – pokój 119.

 Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w roku 2015 .
 Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

UWAGA:
Dofinansowanie dotyczy wyłącznie semestru rozpoczynającego się w roku 2015. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł 
NABÓR NA SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
09.11.2015.

NABÓR NA SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

TERMIN ZAPISÓW: 16.11.2015 r. - 20.11.2015 r.

 

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia organizowane w ramach Projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i posiadasz 30 lat i więcej oraz należysz do co najmniej jednej z poniższych grup:

   • osoba długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
   • osoba z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
   • osoba powyżej 50 roku życia

a w Twoim zdiagnozowanym Indywidualnym Planie Działania problemem jest rak kwalifikacji lub niepełne kwalifikacje zapraszamy do udziału w szkoleniach:

NAZWA SZKOLENIA*

TERMIN ZAPISÓW

Kierowca - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych

16.11.2015 – 18.11.2015

(poniedziałek – środa)

godz. 8.00 – 14.00

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 10 KV

Spawacz w różnych technikach /TIG, MAG, MIG/

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

19.11.2015 – 20.11.2015

(czwartek – piątek)

godz. 8.00 – 14.00

Opiekun medyczny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz kasy fiskalnej

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

*Szkoleniem może być objęta osoba bezrobotna, która posiada ustalony profil pomocy II.


Nabór na szkolenia organizowany będzie w dniach 16.11.2015 r. - 20.11.2015 r. w pokojach 235 - 236 wg harmonogramu zamieszczonego w tabeli.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pokojem 135 (tel. 12 68 68 135)

 Ankieta zgłoszeniowa

Zmieniony ( 09.11.2015. )
 
Poczta Polska
09.11.2015.
Poczta Polska
Zmieniony ( 09.11.2015. )
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
03.11.2015.

 
 
Zapraszam do udziału w spotkaniach informacyjnych i warsztatach organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 
W dniach 16 do 20 listopada 2015 r. odbędą się:

 • spotkania informacyjne  dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, 
 • warsztaty instruktażowe dla osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
 • spotkanie informacyjne na temat „Form pomocy udzielanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z uwzględnieniem profilowania pomocy,

Szczegółowy plan spotkań do pobrania: tutaj 

Zapisy pod numerem telefonu 12 68 68 109. 

Liczba miejsc ograniczona. 
 
  
Zmieniony ( 03.11.2015. )
 
GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
28.10.2015.
  
 
Szanowni Państwo,
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na:
 
GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Termin: 5 listopada (czwartek)
Godzina: 10.00 - 13.00
 
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, Kraków
(sala nr 245 i 247 - II piętro)
 
 
Udział w giełdzie jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
Kontakt:
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
tel. (22) 620-32-02 wew.102
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Zmieniony ( 02.11.2015. )
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 61
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas