03.08.2015.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


pożyczka szkoleniowa - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;
Więcej informacji

Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Nabór na szkolenia
30.07.2015.
NABÓR NA SZKOLENIA

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia grupowe pn.

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera - przed kursem przewidziane są kwalifikacje w jednostce szkolącej.

Liczba miejsc – 10.

POMOC KSIĘGOWEJ

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera - przed kursem przewidziane są kwalifikacje w jednostce szkolącej. 
            
   Liczba miejsc – 10.

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane w terminie od 31.08.2015 r. do 04.09.2015 r.  w Referacie Organizacji Szkoleń – pok. 235

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń znacznie przekroczy liczbę miejsc termin przyjmowania zgłoszeń zostanie skrócony.

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie na podstawie „Zasad kierowania na szkolenia grupowe w roku 2015”.

 
Oferta pracy dla osób ze znajomością języka niemieckiego
21.07.2015.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z EFS
09.03.2015.
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej prowadzony będzie w dniach 24.08.-09.09.2015 r. Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
 
 
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. – informacja dla wnioskodawcyZmieniony ( 30.07.2015. )
 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - maj 2015 r.
17.06.2015.

INFORMACJA
O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE
MAJ 2015 r.

 LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.05.2015 r. wynosiła 21368 osób. Jest to o 585 osób mniej, porównując ze stanem z 30.04.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 13,7 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

21368

10267

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

1725

793

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2932

1624

 W maju  2015 r. zarejestrowano 1725 osób bezrobotnych w tym:

  • 1484 osoby, które poprzednio pracowały;
    • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 102 osób;
  • 241 osób dotychczas niepracujących. 

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

 

W maju 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2310 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

 • podjęcia pracy – 1158 osób;
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia – 504 osoby;
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 92 osoby;
 • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 38 osób;
 • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 30 osób;
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 103 osoby;
 • osiągnięcia wieku emerytalnego – 15 osób;
 • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 98 osób.

 

 OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.05.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4700

22

W tym do 25 roku życia

1733

8,1

Długotrwale bezrobotni

11537

54

Powyżej 50 roku życia

6984

32,7

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1917

9

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

3

0

Niepełnosprawni

1821

8,5

 

 AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 

 

W maju 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 390 osób bezrobotnych w tym:

  • prace społecznie użyteczne – 16 osób;
  • staże – 166 osób;
  • szkolenia – 90 osób;
  • prace interwencyjne – 28 osób;
  • roboty publiczne – 6 osób;
  • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 21 osoba;
  • podjęcia działalności gospodarczej  - 63 osoby.

 

 

OFERTY PRACY 

W maju 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1518 wolnych miejsc pracy, z czego 120 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2386 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w maju 2015 roku:

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

101

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

96

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

65

Pomocniczy robotnik budowlany

63

Sprzedawca

52

Portier

39

Robotnik gospodarczy

36

Cieśla szalunkowy

30

Spawacz

27

Monter konstrukcji stalowych

26

Zbrojarz

25

Sprzątaczka biurowa

25

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

25

Magazynier

23

Elektryk

22

Pracownik ochrony fizycznej

21


 
Informacja o stażu ze środków z Rezerwy Ministra
20.05.2015.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków od Organizatorów o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Rezerwy Ministra.

Wnioski należy składać w dniach od 13.07.2015 do 17.07.2015 na Dziennik Podawczy pokój 119. Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Limit miejsc: 20.

Okres stażu 3 miesiące.

Program adresowany jest do osób bezrobotnych pomiędzy 30 a 49 rokiem życia z profilem pomocy II oraz z założonym Indywidualnym Planem Działania


Kryteria doboru organizatorów :

 • zobowiązanie się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu,

 • prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy (dotyczy przedsiębiorców którzy otrzymali środki publiczne na prowadzenie działalności gospodarczej),

 • zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonych umowach o zorganizowanie stażu, zawartych z Urzędem Pracy w okresie ostatnich 2 lat,

- udokumentowanie , że pod wskazanym adresem miejsca wykonywania stażu prowadzą

działalność gospodarczą ( np. wpisem do KRS). Miejscem odbywania stażu nie może być

adres zamieszkania Organizatora lub stażysty ( z wyłączeniem wyodrębnionych lokali

użytkowych),

- nie wskazania jako kandydata na staż członka najbliższej rodziny (rodziców, dzieci,

rodzeństwo).Informacja o stażu .

Wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Zmieniony ( 26.06.2015. )
 
Poczta Polska
13.05.2015.
Zmieniony ( 14.05.2015. )
 
Badanie kompetencji ogólnych absolwentów szkół wyższych.
16.04.2015.
Badanie kompetencji ogólnych absolwentów szkół wyższych.
Prowadzi je Pan Łukasz Brzezicki, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim w ramach swojej rozprawy doktorskiej. 

 

Szanowny Absolwencie/ Szanowna Absolwentko,

 

Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych w całej Polsce. Kompetencje ogólne są drugą grupą kompetencji (poza kompetencjami zawodowymi - związanymi z kierunkiem wykształcenia), które są oczekiwane przez pracodawców.

Badanie jest realizowane przez autora w ramach rozprawy doktorskiej przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości respondentów. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej sporządzanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 Zachęcam do udziału w badaniu i sprawdzeniu swojego poziomu kompetencji ogólnych po studiach wyższych!

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: www.badanieabsolwentow.plProwadzi je Pan Łukasz Brzezicki, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim w ramach swojej rozprawy doktorskiej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 39
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas